ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ใช่ จนท.รัฐ เป็นนายกฯ ต่อได้

จำนวนผู้เข้าชม : 2650 18/09/2019
ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้ ชี้เคยเป็นหัวหน้า คสช. แต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เหตุแต่งตั้งโดยใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ไม่ขึ้นกับหน่วยงานใด 

 

 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ภาพจาก thaigov.go.th
 
           วันที่ 18 กันยายน 2562 ไทยโพสต์ รายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (15) หรือไม่ จากเหตุดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่


           ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งหัวหน้า คสช. เป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจ และเป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยเห็นได้จากการออกประกาศและคำสั่งหลายฉบับ หัวหน้า คสช. ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐใด เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยกฎหมาย อีกทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดกระบวนวิธีการได้มา หรือการเข้าสู่การดำรงตำแหน่ง โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชน
 

           ดังนั้น ตำแหน่งหัวหน้า คสช. จึงไม่มีสถานะตำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานทำนองเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ตามมาตรา 98 (15) ผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (15) อาศัยเหตุผลดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลง
 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ภาพจาก สปริงนิวส์

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ภาพจาก สปริงนิวส์


 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก https://www.thaipost.net/main/detail/46056
 


ชื่อ
ไอคอน
ข้อความ
รหัส
 
 
 
ยังไม่มีความคิดเห็น