พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 420 28/07/2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 10.45 น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน หมู่พระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้เสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

          เวลา 17.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสถาปนาสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย ชื่อ
ไอคอน
ข้อความ
รหัส
 
 
 
ยังไม่มีความคิดเห็น