บังคับใช้แล้ว พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญ วิจารณ์คำสั่งศาล เจอคุก-ปรับ 5 หมื่น

จำนวนผู้เข้าชม : 861 07/03/2018

ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญ ห้ามวิจารณ์ศาล - โดนรัฐบาลละเมิด ฟ้องศาลไม่ได้

         วันที่ 6 มีนาคม 2561 Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ รายงานว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.) ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม โดยมีหลักการสำคัญอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้

         1. ห้ามไม่ให้วิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญด้วยคำหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ผู้กระทำผิดมีโทษตั้งแต่โดนตักเตือน ไล่ออกจากบริเวณศาล ไปจนถึงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         2. ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับหน้าที่ขององค์กรทางการเมือง ทั้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยให้องค์กรที่มีข้อโต้แย้งระหว่างกันยื่นร้องต่อศาลได้

         3. ประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลโดยตรงเมื่อได้รับความเดือดร้อน และร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วถูกปฏิเสธ หรือหน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการล่าช้า รวมถึงกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพ (ยกเว้น เป็นการกระทำของรัฐบาล) ก็สามารถยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือยื่นคำร้องต่อศาลได้โดยตรงถ้าเกินกำหนดเวลาข้อมูลจาก Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ 


ชื่อ
ไอคอน
ข้อความ
รหัส
 
 
 
ยังไม่มีความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ