เตรียมอัญเชิญพระอัฐิธาตุ สมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐานที่กาญจนบุรี-ชลบุรี

จำนวนผู้เข้าชม : 1079 28/12/2015

  วัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมอัญเชิญพระอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐาน ณ วัดที่กาญจนบุรี-ชลบุรี วันที่ 29-30 ธันวาคมนี้

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 มีรายงานว่า วัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมอัญเชิญพระอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อีก 2 องค์ ไปประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี และวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558

          ทั้งนี้ พระเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิธาตุ องค์สีน้ำตาล จะอัญเชิญไปไว้ที่ ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี อันเป็นสำนักเดิมของสมเด็จพระสังฆราช โดยจะมีพิธีเคลื่อนจากวัดบวรฯ เวลา 13.00 น. และถึงลานหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรี เวลา 15.00 นซึ่งจะเคลื่อนผ่านบ้านนายจำเนียร คชวัตร น้องชายของพระสังฆราชที่เสียชีวิตไปแล้ว 

          ส่วนพระเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิธาตุ องค์สีขาว จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงสร้างถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งราชวงศ์จักรี

ที่มา  มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1451204589ชื่อ
ไอคอน
ข้อความ
รหัส
 
 
 
ยังไม่มีความคิดเห็น