คำถวายเทียนพรรษา พร้อมขั้นตอน ประเพณีสำคัญวันเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนควรรู้

จำนวนผู้เข้าชม : 1665 30/07/2015
คำถวายเทียนพรรษา


           คำถวายเทียนพรรษา มีว่าอย่างไร มารู้จักความหมาย ความสำคัญของการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2558  

          หากพูดถึงวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา สิ่งแรกที่นึกก็คือวันที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่ง หรือ พักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนและการถวายเทียนพรรษา

           การถวายเทียนพรรษา ซึ่งเป็นเทียนที่มีขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น เพื่อจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา เพราะมีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง ถือเป็นกุศลทานอย่างหนึ่ง จะทำให้เพิ่มพูนปัญญา หูตาสว่างไสว รวมทั้งเป็นการถวายเทียนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งกระปุกดอทคอมก็ได้รวบรวมขั้นตอนและคำถวายเทียนพรรษาเอาไว้แล้ว จะมีวิธีการอย่างไรนั้น ไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันค่ะ

ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา

          สำหรับประเพณีการถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะทำการหล่อเทียนพรรษา เมื่อหล่อเสร็จแล้วจะมีการนำเทียนแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนถวายพระ 
 
          ทั้งนี้จะเริ่มถวายเทียนก่อนถึงวันเข้าพรรษา สามารถแบ่งประเพณีการถวายเทียนพรรษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

          1. ประเพณีหลวง หรือ การพระราชกุศลหล่อเทียนพรรษา คือการที่พระมหากษัตริย์ทรงหล่อเทียนพรรษาด้วยพระองค์เองและเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยเฉพาะพระอารามหลวงที่สำคัญ และโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์
 
          2. ประเพณีราษฎร หรือ เทียนจำนำพรรษา หรือที่เรียกกันว่า เทียนพรรษา คือการที่ประชาชนเป็นผู้หล่อเทียนจำนำพรรษา มี 2 ชนิด คือ เทียนพรรษาแบบจุดได้ กันเทียนพรรษาแบบจุดไม่ได้ ซึ่งทำขึ้นมาเพื่อประกวดหรือถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้น

 

คำถวายเทียนพรรษา

 
คำถวายเทียนพรรษา

          นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า 3 จบ)
 
          ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง, เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมัสสะหมิง อะโปสะถาคาเร, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, ปะทีปะยุคัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

          ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่ เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

          หลังจากรู้ขั้นตอน ความสำคัญและคำถวายเทียนพรรษากันไปแล้ว ทำให้รู้ว่าการถวายเทียนพรรษา นอกจากจะเป็นการสร้างบุญกุศล สร้างประโยชน์ให้กับพระภิกษุที่จำพรรษาให้ได้อ่านหนังสือ คัมภีร์ต่างแล้ว ยังถือเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานตามลักษณะของท้องถิ่นต่าง ๆ และประเพณีการแห่เทียนพรรษาที่ขึ้นชื่อมากที่สุดก็คือการแห่เทียนพรรษา ที่จังหวัดอุบลราชธานี นั่นเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชื่อ
ไอคอน
ข้อความ
รหัส
 
 
 
ยังไม่มีความคิดเห็น