ไทยครองแชมป์ทำงานหนักสุดในเอเชีย 50 ช.ม./สัปดาห์

จำนวนผู้เข้าชม : 1005 05/07/2015

  ผลการศึกษาจาก จีเอฟเค พบ ประเทศไทยใช้เวลาทำงานเฉลี่ย 50.9 ชั่วโมง/สัปดาห์ ครองแชมป์ทำงานหนักสุดในเอเชีย ส่วนที่ 2 เป็นของอินเดีย

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางดารณี  เจริญรัชต์ภาคย์  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา จีเอฟเค ประเทศไทย (GfK Thailand) ได้เปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของพนักงานประจำที่เป็นชนชั้นกลางในเอเชีย 21 ประเทศ ว่า คนเอเชียใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานอยู่แล้ว แต่สำหรับในประเทศไทยนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแล้วกลับพบว่า คนไทยมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 50.9 ชั่วโมง/สัปดาห์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ที่ 48 ชั่วโมง

          โดยชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยของทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 36.3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 37.3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งก็หมายความว่าประชากรในประเทศญี่ปุ่นมีการหาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดี

          ส่วนในเรื่องของการเดินทางไปทำงานนั้น ประเทศจีนใช้เวลาสูงที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่  7.8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ขณะที่ประเทศไทยก็ใกล้เคียงกันอยู่ที่ 7.6 ชั่วโมง/สัปดาห์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก มติชนออนไลน์

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1435844477ชื่อ
ไอคอน
ข้อความ
รหัส
 
 
 
Coltin
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 - 00:15 น. IP : 188.143.234.1xx
Thanks for writing such an eau-yto-snderstand article on this topic.